Otwarte drzwi do rozwoju

Data opublikowania: 29 października 2015

"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" to największy projekt telekomunikacyjny jaki kiedykolwiek był realizowany w naszym regionie. 28 października, na konferencji podsumowującej realizację tego przedsięwzięcia, jego wagę podkreślali przedstawiciele administracji rządowej oraz Samorządu Województwa z członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Agatą Binkowską na czele.

Celem konferencji, zorganizowanej przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, było zaprezentowanie aktualnego stanu realizacji dobiegającego końca przedsięwzięcia, podsumowanie zadań już zrealizowanych oraz przedstawienie dalszych działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów projektu, tj. umożliwienia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 92,3% gospodarstw domowych województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji rządowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jednostek samorządu terytorialnego i wykonawców projektu.

- Sukces ma wielu ojców i w tym przypadku to powiedzenie oddaje istotę sprawy. Kieruję ogromne podziękowania do wszystkich pracowników administracji rządowej. To było dla nas, jako Samorządu Województwa, ogromne wyzwanie i przy pomocy państwa oraz kolegów samorządowców udało nam się je wykonać. Dziękuję tym, którzy realizowali ten projekt w naszym województwie, przede wszystkim pracownikom Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, którzy wykonali wspaniałą pracę, która przysłuży się społeczeństwu - mówiła członek Zarządu Województwa, Agata Binkowska.

W ramach projektu zostało wybudowane 1420 km sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych, 135 węzłów dystrybucyjnych. Ponadto zostały zrealizowane działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne. Obejmował on również działania edukacyjne, dzięki którym przeszkolono z podstaw używania komputera i sieci Internet 1072 mieszkańców województwa w wieku 45+; średnio 10 osób w każdej gminie.

- Spotykamy się w szczególnym momencie, nie tylko dla regionu, ale również dla Ministerstwa. Jest to największe przedsięwzięcie realizowane w województwie świętokrzyskim i jest ono zarazem częścią największego projektu teleinformatycznego w całej europie. Wkład unijny wyniósł w nim aż miliard złotych. W ramach tych 5 projektów Polski Wschodniej udało się położyć aż 10 tys. km sieci światłowodowej i stworzyć 1000 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Jest to ogrom pracy i bardzo cieszymy się, że najważniejszy etap projektu mamy już za sobą. Jego realizacja przyczyni się do zmiany cywilizacyjnej bowiem swoim zakresem obejmuje on aż milion osób, które otrzymają dostęp do Internetu, pomagającego im w pracy czy nauce. Liczę na to, że ten moment, w którym coś kończymy, będzie jednocześnie momentem, w którym rozpoczyna się możliwość wykorzystania Internetu przez wszystkich obywateli - powiedziała Monika Pałasz - dyrektor Departamentu Projektów Ponadregionalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Ideą budowy regionalnych sieci szerokopasmowych jest przybliżenie punktu styku ze światową siecią Internet do miejsc, w których do tej pory nie były dostępne usługi szerokopasmowe lub nie było konkurencji w świadczeniu takich usług.

- Świętokrzyskie, również dzięki temu projektowi, jest dobrze przygotowane do dalszej perspektywy finansowej, w tym do realizacji kolejnego projektu - Polska Cyfrowa. Chcę podkreślić bardzo dobrą współpracę z Samorządem Województwa - nasze wsparcie zostało przez tu dobrze odebrane i wykorzystane. Gratuluję wszystkim, bowiem stworzyliście dobry klimat wokół tego projektu - podkreślił Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Efekty, jakie powinna przynieść realizacja projektu to m.in. spadek cen za dostęp do Internetu, nowe możliwości, m.in. telepraca, e-learning, administracja elektroniczna, a także wzrost gospodarczy.

- Przed nami teraz najważniejszy moment tego projektu. W dzisiejszych czasach wszyscy chcemy mieć szybki i łatwy dostęp do Internetu i w naszym województwie zmiana w tym zakresie jest niezwykle mocno widoczna, same za siebie mówią liczby, jakie padają przy omawianiu tego projektu. Chcemy podziękować przedstawicielom administracji rządowej za bardzo przyjazne i konstruktywne podejście do rozwiązywania wszelkich pytań i kwestii pojawiających się po naszej stronie przy realizacji tego projektu - mówiła dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Ewelina Gładki.

Podczas konferencji wręczone zostały symboliczne grawertony, będące podziękowaniem za wkład w realizację projektu. Otrzymali je Bogdan Dombrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Monika Pałasz - dyrektor Departamentu Projektów Ponadregionalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby Jacek Sułek – dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, świętokrzyscy samorządowcy oraz przedstawiciele wykonawców projektu.

Zakończenie budowy infrastruktury pasywnej i aktywnej jest tak naprawdę dopiero pierwszym etapem zaplanowanego na kolejne 10 lat przedsięwzięcia. Od grudnia 2015r. rozpocznie się drugi etap, tj. świadczenie usług hurtowych z wykorzystaniem wybudowanej sieci przez wybranego w konkurencyjnej procedurze Operatora Infrastruktury. Tu, istotnym czynnikiem będzie zaangażowanie operatorów sieci dostępowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się na działalność telekomunikacyjną w zakresie budowy sieci dostępowych. Będą oni głównymi klientami Operatora Infrastruktury. W związku z tym na konferencji zostaną przedstawione także możliwości realizacji sieci dostępowych w nowej perspektywie finansowej, w szczególności uwarunkowania prawne oraz techniczne.

- Jest mi bardzo miło, że nasza firma będzie teraz przez wiele lat operatorem tego projektu. Przykładamy do niego bardzo dużą uwagę i czujemy się zaszczyceni tym, że przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że gdyby nie praca tak wielu osób, które się tu dziś spotkały, województwo świętokrzyskie miałoby zamkniętą drogę do rozwoju - dodał Sławomir Palczewski, pełnomocnik GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o., która jest Operatorem Infrastruktury Sieci w naszym województwie.

Szczegóły projektu przedstawili podczas konferencji zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzej Sztokfisz oraz kierownik projektu, Krzysztof Kowalczyk.

O budowie sieci pasywnej projektu mówił Andrzej Grochocki z firmy Safege S.A.S, działania szkoleniowe w jego ramach przedstawił Michał Rynkowski z COMBIDATA Poland, a o doradztwie prawnym w ramach projektu opowiedziała Małgorzata Stachowiak z Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o.

Przedstawione zostały również działania promocyjne, o których powiedziała Marta Dobrzańska z firmy WYG International Sp. z o.o. oraz kwestia doradztwa technicznego, którą streścił Krzysztof Heller z firmy Infostrategia Andrzej Szczerba i wspólnicy.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość przedsięwzięcia to około 200 mln złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego