Raport UKE: Rynek internetu w Polsce urósł o ponad 11 proc.

Data opublikowania: 2 lipca 2015

W 2014 r. 90 proc. gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do sieci, a z Internetu w  korzystało ponad 13 mln abonentów. Wartość rynku Internetu w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 5,1 mld zł., co  oznacza wzrost o 11,5 proc. w porównaniu do roku wcześniej. Był to zarazem jedyny segment rynku telekomunikacyjnego w Polsce, który oparł się spadkom - wynika z raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

UKE szacuje, że w 2014 r.  łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,21 mld zł. Oznacza to, że po raz kolejny łączna wartość rynku zmalała, tym razem o 2,6 proc. względem stanu na koniec 2013 r. Spadki dotknęły w szczególności segment telefonii ruchomej, gdzie operatorzy odnotowali 5,1 proc. straty oraz telefonii stacjonarnej – spadek o 12,7 proc.

W tym kontekście wzrosty na rynku internetowym, to bardzo dobra wiadomość dla operatorów. Jednak najbardziej korzystają na tym operatorzy oferujący usługi  mobilne. I tak  firmy świadczące dostęp do sieci za pośrednictwem LAN-Ethernet zanotowały spadek przychodów (o 5,82 proc.)  Natomiast usługa świadczone za pośrednictwem modemów mobilnych przyniosły operatorom  o 32,32 proc. więcej przychodów niż w 2013 r. W efekcie około 1/3 wartości rynku internetowego pochodziła właśnie z usług świadczonych za pośrednictwem modemów mobilnych.

Maleje natomiast rola technologii xDSL. Jej udział w rynku internetowym pod względem wartości w 2014 r. był o 3 pp. niższy niż w 2013 r i wyniósł nieco ponad 27 proc.

W 2014 r. 45 proc. użytkowników Internetu wykorzystywało do łączenia się z siecią modemy mobilne. To powoduje, że zmniejsza się różnica pomiędzy liczbą osób korzystających z łącza stacjonarnego (7,2 mln abonentów) a dostępu mobilnego (blisko 6 mln). Duża popularność mobilnego Internetu sprawia też, że Polska należy do krajów z jednym z najwyższych wskaźników penetracji tą usługą w Unii Europejskiej zajmując pod tym względem piąte miejsce. W przypadku internetu stacjonarnego wciąż nadal jednak Polska jest poniżej średniej europejskiej.

Gorszą wiadomością dla operatorów jest natomiast fakt, że na rynku internetowym zmalał miesięczny przychód na jednego abonenta. W 2014 r. wyniósł on 32,9 zł, czyli o 2,24 zł mniej niż w 2013 r.

W 2014 r. liderem wśród dostawców Internetu (łącznie stacjonarnego i mobilnego) pozostawał Orange, który świadczył usługę dostępu do sieci dla 29,1 proc. użytkowników.

Jest to jednak o ok. 3  pp. mniej niż w 2013 r. Drugim przedsiębiorcą pod względem bazy klientów usługi internetowej był Polkomtel (8,8 proc.), a trzecim T-Mobile (8,3 proc.). Dopiero czwarte miejsce przypadło UPC, największej sieci kablowej w Polsce, z udziałem 7,6 proc. w rynku. Ogółem zaś podłączenie do sieci za pośrednictwem modemu kablowego wykorzystywało 19 proc. abonentów internetowych w Polsce..

Z technologii WLAN I LAN-Ethernet w Polsce w 2014 r. korzystało w sumie około 11 proc. użytkowników Internetu. Każda z nich wygenerowała 0,38 mln zł przychodu.

W przypadku tych technologii istnieje wiele podmiotów, które świadczą swe usługi dla stosunkowo małej liczby odbiorców. Żaden z przedsiębiorców świadczących usługi w technologii WLAN nie przekroczył 3 proc. udziałów w rynku. W przypadku łączy LAN-Ethernet największą liczbę abonentów w 2014 r. miała firma Internetia. Z jej usług korzystało 16,5 proc. użytkowników tej technologii. O ponad 12 pp. mniejszy udział w rynku miał kolejny przedsiębiorca, Koba.

W 2014 r. ponad 45 proc. użytkowników korzystało z Internetu o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s. Jednak w związku z szybkim rozwojem usług wymagających łączy o dużej przepływności klienci coraz częściej decydują się na zdecydowanie szybszy dostęp do sieci.  Blisko 24 proc. abonentów miało dostęp do sieci o szybkości od 10 Mb/s do 30 Mb/s. Liczba łączy o prędkości ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126 proc., a korzysta z nich nieco ponad 5 proc. abonentów.

UKE w raporcie zwraca uwagę, że pod względem kosztów korzystania z usług internetowych, Polska z reguły jest poniżej średniej unijnej. Tylko w jednym przypadku stawka za Internet stacjonarny w Polsce przekroczyła nieznacznie średnią europejską. W przedziale od 1 Mb/s do 4 Mb/s średnia europejska cena wyniosła 28,02 Euro. Stawka obowiązująca w Polsce kształtowała się natomiast na poziomie 28,68 Euro. Najwyższe koszty z tytułu korzystania ze stacjonarnego dostępu do sieci w 2014 r. ponosili mieszkańcy Cypru, Irlandii i Hiszpanii. Najniższe z kolei ceny obowiązywały w krajach takich jak Estonia, Litwa, Łotwa i Słowacja.

Klienci polskich operatorów coraz częściej dają się przekonać do kupowania kilku usług w pakiecie. Operatorzy mają tu ciągle spore rezerwy,  bo w porównaniu do innych krajów europejskich Polska miała w 2014 r. stosunkowo niski odsetek gospodarstw domowych sie na to decyduje. Kształtował się on na poziomie około 21 proc. i był to przedostatni wynik w całej Unii Europejskich. Średnia unijna wyniosła 46 proc. 

W sumie w Polsce z takiej opcji korzystało w ubiegłym roku około 4,2 mln osób. Najpopularniejszym pakietem w 2014 r. był zestaw Internetu stacjonarnego z telewizją, na który zdecydowało się 30 proc. klientów korzystających z usług pakietowych. 18,8 proc. klientów zdecydowało się natomiast na try usługi (telefonia stacjonarna + internet stacjonarny + telewizja). Usługi wiązane składające się z większej liczby składników w niewielkim stopniu wpływały na wartość całego rynku. W 2014 r. wygenerowały one mniej niż 2 proc,  przychodów.

Największe udziały w rynku pod względem liczby użytkowników kupujących pakiety w 2014 r. miał Orange (20,2 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się UPC (19,5 proc.). A Średni miesięczny przychód na abonenta kupującego usługi wiązane wyniósł w 2014 r. 41,02 zł.

W podsumowaniu autorzy  raportu UKE stwierdzają, że spadek przychodów z usług głosowych, w tym szczególnie telefonii stacjonarnej oraz w mniejszym stopniu mobilnej, a wzrost w segmencie dostępu do Internetu wyraźnie pokazuje trend, w jakim znajduje się obecnie rynek telekomunikacyjny w Polsce.  I patrząc w przyszłość należy więc mieć na uwadze przede wszystkim znaczny rozwój segmentu dostępu do Internetu, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego.

Żródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/